Kvalitet & miljö

Ansvarsfull hantering av resurser

Distrelec-gruppen följer konsekvent lagstadgade och normativa riktlinjer. Vi ser oss dessutom som pionjärer och implementerar de senaste kunskaperna direkt: Vi har vid åtskilliga tillfällen integrerat innehållet av många regler och föreskrifter i våra affärsprocesser långt i förväg. Vi vet att vår livsmiljö måste skyddas på ett hållbart sätt och vi deltar i enlighet med denna filosofi i många olika miljöprojekt.

Värnar om miljön - samtidigt som vi betjänar våra kunder

Många av de åtgärder som Distrelec-gruppen har tagit inom miljöhantering underlättar våra kunders dagliga affärsverksamhet enormt: Vi ser till att potentiellt miljö- eller hälsofarliga ämnen inte används alls i varor och förpackningar eller att de maximala gränserna underskrids avsevärt. Vi följer förpacknings- och återvinningsbestämmelser och mycket mer. För dig som kund innebär det att du inte behöver genomföra tids- och kostnadskrävande tillståndsförfaranden.

Alltid den senaste informationen om miljöhantering

Gällande frågor om använda innehållsämnen – oavsett om de handlar om bevarande, under frakt eller vid själva konstruktionen av apparaterna – tillhandahåller vi information åt dig på flera olika ställen: I onlinekatalogen visas eventuell användning (eller icke-användning) av farliga ämnen med färgmarkerade symboler. I Online-Info-Center finns aktuell information ständigt tillgänglig för enkel nedladdning. Och våra lokala medarbetare svarar gärna personligen på frågor per telefon. Journalister kan även få reda på allt av intresse hos vår presstjänst.

ISO-Certifikat: Högre kvalitet helt enkelt

Elfa Distrelecs verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Eftersom vi själva är certifierade strävar vi naturligtvis efter att samarbeta med leverantörer som också uppfyller dessa krav. Vi är noga med att ständigt ställa kvalitetskrav på våra leverantörer.

Certifikat för nedladdning (SS-EN ISO 9001:2015)

Konfliktmineraler i leveranskedjan

Vi stöder Dodd-Frank Act för att få bukt med den illegala exploateringen av resurser i krisområden. Våra leverantörer är skyldiga att säkerställa råmaterialets legala ursprung.

Åtagandeförklaring för nedladdning (endast tillgänglig på engelska)