Laboratoriekontaktdon

Kontaktdon är en viktig del av de flesta tillämpningar inom el- och elektronikkomponentbranschen. Elfa Distrelec har ett brett sortiment med kontaktdon som passar dig och ditt projekt.

I sortimentet ingår:

  • Klämmor
  • Banankontakter och uttag
  • Fjäderbelastade kontaktorer
  • Testanslutningssatser

Fjäderbelastade kontakter och sonder

Elkontaktorer är de stift som finns i kontaktdon som kopplar samman en enhet eller kabel med en annan. Fjäderbelastade kontaktdon (SLC) är ett stort framsteg inom den här tekniken tack vare de fördelar de medför. SLC-kontaktdon är perfekta anslutningstillbehör för dig och din tillämpning.