Oscilloskop

Oscilloskop är enheter som mäter spänning och visar resultatet i diagramform i realtid. De här enheterna används för många olika ändamål, inklusive: datalagring, Ethernet, fiber, Bluetooth, kretsar, strömomvandlingsenheter för att bara nämna ett fåtal.

Det finns många oscilloskop: analoga oscilloskop, digitala oscilloskop, MSO-oscilloskop och MDO-oscilloskop.

Analoga oscilloskop har ett katodstrålerör (CRT) som en fokuserad elektronstråle passerar igenom. Enheten har även en fosforescerande display som visar ett ljusare spår när den producerar resultat.

Digitala oscilloskop använder en omvandlare för att konvertera information från analog till digital och visa det på skärmen. En digital signal som rekonstruerar vågformen skapas. Den digitala signalen består av binära siffror som datorn kan konvertera i realtid till en bild på skärmen.

MSO-oscilloskop registrerar både digitala och analoga data och jämför sedan signalerna och visar resultatet på den digitala skärmen. MSO-oscilloskop har både analoga och digitala indatakanaler för med rätt hårdvara för att åstadkomma detta.

MDO-oscilloskop registrerar digitala och analoga signaler i både analogt och digitalt format. MDOs-oscilloskop har inbyggda spektrumanalysatorer för att mäta radiofrekvenser i frekvensdomänen.


Senaste erbjudanden och kampanjer