Strömtänger

Multimetrar är mätenheter som används för att mäta spänning, ström, motstånd och ett antal andra mätbara elektriska värden. I Elfa Distrelecs webbutik finns både analoga och elektriska versioner.

Tångmultimetrar

Tångmultimetrar har en fast klämma som kan fästas på alla kablar, ledningar eller elektriska ledare. På så sätt kan enheten registrera data från alla delar av den elektriska ledaren. Tångmultimetrar kan mäta AC- och DC-ström utan avbrott i kretsens strömflöde. Det är perfekt för underhållsarbete och installationer eftersom det minskar dröjsmål vid test av ledare.

Multimetertillämpningar

  • Spänningsmätning – hög/låg DC-mätning
  • Strömmätning – DC-strömmätning
  • Resistansmätningar – mikroohm-mätare
  • Frekvens- och tidmätning

Tångmultimetertillämpningar

  • Industriellt underhåll
  • Elektrikers verksamhet
  • Servicereparationer
  • Installationsproblem
  • Planerat underhållsarbete

Elfa Distrelec har ett brett utbud med multimetrar och tångmultimetrar med olika mätfunktioner för olika krav från branschledande varumärken.