Passiva komponenter

Passiva komponenter i elektroniska system används för att påverka elektroner, men kan inte styra ström genom en annan elektrisk signal.

Vad har vi i vårt sortiment?

  • Kondensatorer: Det är komponenter som kan lagra en elektrisk laddning när de är anslutna till en strömkälla. Laddningen finns kvar även när strömkällan inte är ansluten till kondensatorn. Standardkonstruktionen har två ledande plattor. Den ena samlar in en positiv laddning och den andra samlar in en negativ laddning. Elfa Distrelec har: elektrolytkondensatorer i aluminium, polymerkondensatorer, keramiska kondensatorer, filmkondensatorer, avstörningskondensator, effektkondensatorer, tantalkondensatorer, variabel-/trimkondensatorer med flera.
  • Motstånd: En enhet behöver bara en viss mängd elström vid användning. Motstånden ska säkerställa att den mängden inte överskrids eftersom många problem kan uppstå om ett motstånd inte finns på plats. Det kan både utgöra en risk för användaren och själva enheten.
  • Ferritkärnor: RM-, PM-, EP-, P-, E-, ELP-, EQ/I-, ETD-, EFD-, U/I-, toroid- och dubbla öppningskärnor
  • Filter: Inklusive CM- och SMD CM-filter, filter med två lägen och nätfilter för 1- eller 3-fassystem
  • Induktansspolar: SMD-, radiella, axiella, toroid- och laddspolar

Elfa Distrelec har ett omfattande sortiment av passiva komponenter från branschledande tillverkare med det du, dina projekt och tillämpningar behöver.


Senaste erbjudanden och kampanjer