Vårt informationsblad

1. SEKRETESSREGLER

Här beskrivs policyn för hur vår webbplats hanterar dina personuppgifter när du besöker oss på följande webbsida:

www.elfa.se

("webbplatsen")

Detta gäller endast innehållet för vår webbplats och inte någon annan webbplats som kan komma att nås av våra användare genom de externa länkar som kan finnas på webbplatsen.

För viss typ av service och information som erbjuds på portalen kan annan sekretesspolicy gälla. I de fallen läggs en separat sekretesspolicy ut.

I de här sekretessreglerna står "du" för dig som individ.

Med "vi" och "oss" i de här sekretessreglerna, avses personuppgiftsansvarig.

1.1. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAS IN?

Med "personuppgifter" avses information om dig.

När du besöker webbplatsen kan vi antingen samla in personuppgifter direkt eller indirekt:

(i) Med direkt inhämtning menas att du direkt ombeds att lämna uppgifter. När du exempelvis "prenumererar" på något på webbplatsen kan du uppmanas att ange kontaktuppgifter, information om sidan du besöker eller innehållet du tittar på.

(ii) Indirekt inhämtning kan t.ex. vara användning av cookies (enligt beskrivningen nedan), spårning av hur du använder vissa sidor på webbplatsen (t.ex. via din IP-adress) eller användning av andra tekniska hjälpmedel för att följa din användning av webbplatsen.

Vi har inte för avsikt att samla in känsliga uppgifter via webbplatsen.

1.2. HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi hanterar och använder persondata som inhämtats via webbplatsen med följande syfte:

• för att administrera webbplatsen och

• för att tillhandahålla information, varor och tjänster till dig på din begäran - för att till exempel skräddarsy det innehåll som visas på webbplatsen efter dina specifika behov.

1.3. ANVÄNDS COOKIES PÅ PORTALEN?

Cookies är information som skickas av en webbserver till en användares dator för att lagras där.

För att veta vilka cookies som används på den här webbplatsen, se kapitlet om Elfa Distrelec och Cookies. Om du vill neka till användningen av cookies måste du ändra inställningarna i din webbläsare (du hittar information om det på din webbläsares hemsida).

Tänk på att om du nekar till användning av cookies på den här webbplatsen kan navigeringen på sidan och upplevelsen av den påverkas.

1.4. HUR KAN JAG FÅR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER ELLER ÄNDRA DEM?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som samlats in av oss, att invända mot databehandlingen av uppgifterna och att inlämna klagomål.

1.5. ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER ELLER LÄMNAS DE UT TILL ANDRA ENHETER?

Webbplatsen finns på en server inom Europeiska unionen (EU) och dina personuppgifter kommer inte att föras utanför EU.


1.6. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behåller dina personuppgifter endast under den tid det kan anses vara rimligt för de syften som beskrivs i de här sekretessreglerna. Om du önskar kan dina personuppgifter tas bort från webbplatsen inom några veckor från det att du ansöker om detta.

1.7. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Distrelec Manchester Ltd. är registrerat på adress St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien, och är ansvarig för dina personuppgifter (" personuppgiftsansvarig").

 

2. ELFA DISTRELEC OCH COOKIES

Våra webbplatser och mobila webbplatser använder cookies för att förbättra din upplevelse på nätet. När du använder vår webbplats och samtycker till riktlinjerna för den, godtar du samtidigt att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

2.1 Vad är en cookie och hur används cookies på Elfa Distrelecs webbplats?

En cookie är en fil som innehåller data (en sträng av bokstäver och siffror) och när du besöker en webbplats överförs filen från en webbserver till en webbläsare och sedan sparas den av webbläsaren. Respektive ID förs sedan tillbaka igen varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Cookies innehåller inte någon information som gör att du som person kan identifieras. Men det kan vara så att vi länkar personuppgifter som vi sparat om dig till de uppgifter som sparats i cookies och att vi sedan länkar dem till de uppgifter vi erhållit.

Vi använder den information vi fått genom din användning av cookies

 • för att identifiera din dator när du besöker vår webbplats.
 • för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen.
 • för att analysera hur webbplatsen används.
 • för att administrera webbplatsen.
 • för att undvika bedrägerier och öka säkerheten på webbplatsen.
 • för att anpassa vår webbplats till dig (genom riktad information som kan vara intressant för dig).
 • för att spåra din användning av vår webbplats och göra det möjligt att använda vissa funktioner (t.ex. att lägga till/ta bort varor i en kundvagn, slutföra ett köp i kassan).

När du beställt varor och sedan bestämmer dig för att inte köpa något, då sparar vi referensnumret på ordern i form av en cookie. Då blir det mer användarvänligt och du kan du ta fram beställningen igen vid nästa besök på sidan.

2.2 Är det säkert att aktivera cookies?

Ja. Cookies är bara korta strängar som inte utför några åtgärder på egen hand. Elfa Distrelec rekommenderar att du låter webbläsaren godkänna cookies från vår webbplats.

2.3 Hur justerar jag mina inställningar för cookies?

För att aktivera cookies, följ anvisningarna nedan som gäller för just din webbläsare.

Microsoft Internet Explorer

 • Välj "Internetalternativ" i avsnittet "Verktyg" i menyn.
 • Klicka på fliken "Sekretess".
 • Under "Inställningar", klicka på knappen "Standard" (eller flytta reglaget manuellt till "Medium").
 • Klicka på OK.

Mozilla Firefox

 • Gå till menyn "Verktyg".
 • Välj "Alternativ".
 • Välj ikonen märkt "Sekretess".
 • Klicka i rutan som tillåter webbplatser att använda cookies (under "Använda anpassade inställningar för historiken").
 • Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Google Chrome

 • I menyn för "Anpassa och kontrollera", välj "Inställningar".
 • I "Avancerade inställningar" (sekretess, Innehåll) hitta avsnittet "Cookies".
 • För att göra det möjligt att använda cookies måste du välja "Tillåt att lokala data ställs in" (eller "Aktivera alla cookies").
 • Klicka på OK.

Safari

 • Välj Safari > "Inställningar" och klicka på "Sekretess".
 • I fältet "Blockera cookies" ange om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser.

2.4 Vilken typ av cookies används på Elfa Distrelecs webbplats?

Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies (du hittar mer information om detta i webbläsarens hjälptext). Observera att om du gör det kan vissa personliga funktioner på vår webbplats inte längre vara tillgängliga.

2.5 Vi använder tre olika typer av cookies:

Sessions-cookies - temporära filer som endast aktiveras under besöket (sessionen) på vår webbplats. Normalt sett tar din webbläsare bort sådana cookies så snart du stänger den.

Beständig cookies är filer som är aktiva efter det att webbläsaren avslutat sessionen (t.ex. när du registrerar dig på en webbplats och sen besöker den igen, har webbplatsen lärt sig vem du är och ett motsvarande välkomstmeddelande visas). Den funktionen är möjlig genom beständiga cookies.

Cookies från tredje part. När du använder vår webbplats kan cookies från tredjepartsleverantörer skickas till dig. Om du besöker en webbplats som har integrerat innehåll, t.ex. YouTube-videor, så kan de webbplatserna överföra cookies till dig. Elfa Distrelec följer inte upp inställningarna för sådana cookies. Vi rekommenderar att du tar reda på information om de cookies som finns på tredjepartsleverantörernas webbplatser och de alternativ som erbjuds för att hantera dem.

Nedan finner du en lista över de cookies som mest används av Elfa Distrelec och förklaring till hur de används.

Typ av cookie Namn på cookie Syfte
Elfa Distrelec cookies
JSESSIONID Elfa Distrelec använder den här cookien för att möjliggöra funktioner, bland annat för att komma ihåg vem du är när du är inloggad i webbutiken och vilka saker du lagt i kundvagnen. Om du blockerar den här cookien kan du inte använda webbutiken för att göra beställningar eller komma åt ditt konto.
lastViewed Elfa Distrelec använder den här cookien för att se vilka artikelnummer du tittat på för att ge dig bättre service. Om du blockerar den här cookien kan du fortfarande använda webbutiken, men din upplevelse blir inte den vi vill ge dig.
sessionSettings Elfa Distrelec använder den här cookien för att komma ihåg dina inställningar, men enbart från ditt senaste besök på Elfa Distrelecs webbutik. Om du blockerar den här cookien kan du fortfarande använda webbutiken, men din upplevelse blir inte den upplevelse vi vill ge dig.
SESS# Elfa Distrelec använder den här cookien för att komma ihåg dina inställningar, men enbart från ditt senaste besök på Elfa Distrelecs webbutik. Om du blockerar den här cookien kan du fortfarande använda webbutiken, men din upplevelse blir inte den upplevelse vi vill ge dig.
shopSettings Elfa Distrelec använder den här cookien för att komma ihåg dina inställningar och använder dem varje gång du besöker Elfa Distrelecs webbutik. Det gäller till exempel ditt val av språk och hur många produkter du vill se på sökresultatsidan. Om du blockerar den här cookien kan du fortfarande använda webbutiken, men din upplevelse blir inte den upplevelse vi vill ge dig.
TS01383724; TS01383724_28; AWSALB. Elfa Distrelec använder den här cookien för att spara din senaste session, hantera belastning mellan servrar och se till att webbfunktionerna fungerar korrekt under ditt besök.
visitCurrentChannel; visitFirstChannel; visitNumberAtPurchase; visitPageCount; visitStart; ch_channelStack; ch_start; Timestamp; emailStore; Nonav; onPlp. Elfa Distrelec använder dessa cookies för att spåra din väg genom webbutiken och ge Adobe Analytics underlag för att visa oss hur besökare använder vår webbplats.
Tredjepartscookies
Adobe Analytics Demdex, Dpm; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat; everest_g_v2; everest_session_v2; ev_sync_dd; gpv_v9; AMCVS_#AdobeOrg; AMCV_#; Adobe Analytics cookies ger Elfa Distrelec möjlighet att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. De håller koll på när besökare kommer in och lämnar webbutiken, vilka sidor de tittar på och vilka åtgärder de genomför.
Barilliance cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post till dig om produkter som är relaterade till dina inköp och påminnelser när du lämnat produkter i din kundvagn.
Bing _uetsid; MUID; MUIDB Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa dig relevanta annonser när du lämnar webbplatsen och även spåra din väg till webbplatsen när du klickat på externa annonser.
Content Square _cs_id; _cs_c; _cs_s Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att samla in användares åsikter och feedback om hur sajten används genom att spåra användarbeteende.
Criteo uid; eid; _cw_u; cto_lwid; criteo_write_test; cto_tld_test Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa dig relevanta annonser när du lämnar webbplatsen och även spåra din väg till webbplatsen när du klickat på externa annonser.
DoubleClick by Google IDE; test_cookie. Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att spåra din väg till webbplatsen när du klickar på externa annonser.
Dynamic Yield Cookies in the format _dyxxx; DYID; DYSES Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa olika versioner av webbutiken för olika användare via ett verktyg som heter Dynamic Yield. Det här görs för att testa nya funktioner och visa relevant innehåll för kunderna.
Facebook SS-PC_1; SS-PC_2; fr; tr Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa dig relevanta annonser när du lämnar webbplatsen och även spåra din väg till webbplatsen när du klickat på externa annonser.
Google Adwords 1P_JAR; NID; ads/ga-audiences; ads/user-lists/# Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa dig relevanta annonser när du lämnar webbplatsen och även spåra din väg till webbplatsen när du klickat på externa annonser.
Google Analytics _ga; _gid; _gat_international; _gat; traffic_source; collect; s_getNewRepeat; s_ppn; s_visit Google Analytics cookies ger Elfa Distrelec möjlighet att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. De håller koll på när besökare kommer in och lämnar webbutiken, vilka sidor de tittar på och vilka åtgärder de genomför.
Hotjar Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample; _hjMinimizedPolls Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att samla in användares åsikter och feedback. Det görs via opinionsmätning på sajten, enkäter och spårning av användarbeteende.
Linked In bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att spåra din väg till webbplatsen när du klickar på externa annonser.
Twitter personalization_id; i/adsct Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att visa dig relevanta annonser när du lämnar webbplatsen och även spåra din väg till webbplatsen när du klickat på externa annonser.
Unbounced ubvs; ubvt; ubpv Cookies som läggs till av tjänsten Unbounced som Elfa Distrelec använder för att bygga startsidor där användare hamnar när de klickar på en del av våra marknadsföringskampanjer.
Vivocha vvctest; vvcu; vvct; a/distrelec/api/vvct.gif; dataframe-distrelec; vp; wv-57f4cde67aa5a0b4058b4567. Cookies som används av vår tjänst för direkt-chatt som gör att vi kan ge support till användare i vår webbutik. Om du blockerar dessa cookies kan du inte använda vår chattfunktion.
Word Press uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att komma ihåg dina inställningar när du besöker vår blogg ”Current” och laddar upp bilder och text snabbare.
Full Story UC Random Number cookie Cookies som ger Elfa Distrelec möjlighet att samla in användares åsikter och feedback. Det görs via opinionsmätning på sajten, enkäter och spårning av användarbeteende.

2.6 Inställningar för cookies

Du hittar mer information om hur webbplatser använder sig av cookies på www.allaboutcookies.org

2.7 Blockera cookies

I de flesta webbläsare är det möjligt att blockera cookies. Exempel på detta:

 • I Internet Explorer kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internet-alternativ", "Sekretess" och sedan använda reglaget för att välja "Blockera alla cookies".
 • I Mozilla Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg" och sedan "Alternativ" och stänga av "Acceptera cookies från webbplatser" i avsnittet "Sekretess".

Om du blockerar alla cookies får det en negativ inverkan på hur olika webbplatser kan användas.

2.8 Ta bort cookies

Du kan naturligtvis ta bort cookies som redan har sparats på din dator.

 • Om du använder Internet Explorer måste du ta bort cookie-filer manuellt (du hittar du instruktioner för detta på http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Om du använder Mozilla Firefox och vill ta bort cookies, måste du först kontrollera att cookies raderas när du använder alternativet "Ta bort privata data" (du kan ändra den här inställningen genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ, "Inställningar" och "Sekretess") och klicka på "Rensa historik" i avsnittet "Verktyg" i menyn.

På den här webbplatsen och dess mobila applikationer samlas data in och lagras av Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe, och Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. De används för att skapa användarprofiler under pseudonymer. Dessa användarprofiler är till för att analysera besökarnas beteende som utvärderas för att förbättra och effektivisera utformningen av våra webbplatser och vårt varusortiment. Cookies används som en del av detta. Du kan när som helst neka till att data samlas in och lagras i syfte att göra framtida webbanalyser.

På den här webbplatsen används s.k. re-targeting teknik, för att samla in och spara information om hur du surfar på webbplatsen i anonym form. Dessa data lagras på din dator med hjälp av så kallade cookie-textfiler. Tekniken använder en algoritm för att analysera hur du surfar och kan sedan visa riktade varurekommendationer, som visas på andra webbplatser (som kallas "publishers") som intresserelaterade reklambanderoller. Under inga omständigheter kan dessa data användas för att identifiera besökaren av webbplatsen. Den insamlade informationen används enbart för att förbättra erbjudanden. Ingen annan användning förekommer och inte heller utlämning av data till tredje part.

För att avanmäla dig från Adobe Analytics-spårning, klicka på den här länken

Google tillhandahåller ett browser plug in för att du ska kunna avanmäla dig från Google Analytics-spårning

Obs! Om du klickar på länkarna ovan omdirigeras du till en annan sida och vi kan inte ändra eller anpassa någon information som visas där.

2.9 Inbäddning av sociala "plugins"

Program för sociala "plugins" för Facebook, Google och andra, används på vår webbplats. På vår hemsida på Internet visas då "+ 1" eller "f" eller "tummen upp"-knappen. Det är erbjudanden genom de amerikanska företagen Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA). Det är endast när du klickar på knappen "+ 1" eller "f" eller "tummen upp" som din webbläsare konfigurera en direktanslutning till servrarna på Facebook och Google. Innehållet i knappen för "+ 1" eller "f" eller "tummen upp" överförs sedan via Google eller Facebook direkt till din webbläsare som lägger in det på webbplatsen. Vi har alltså inget inflytande över de uppgifter som Google och Facebook samlar in med knappen.

På Facebooks och Googles webbsidor (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) finns detaljerad information om omfattning, typ, syfte och vidare bearbetningen av dina personuppgifter och din rätt till integritetsskydd.

Genom att först logga ut från sidorna i ditt sociala nätverk (Facebook och Google +) och ta bort de cookies som har ställts in, kan du förhindra att Facebook och Google samlar in information om dig när du besöker vår webbplats.

2.10 Spam/DDOS-skydd

Vår webbplats använder Googles reCAPTCHA för spam- och DDOS-skydd. Tjänsten analyserar ditt beteende på webbplatsen, din datorkonfiguration (inklusive eventuella Google-cookies som redan är installerade) och din IP-adress för att avgöra om du är en äkta användare eller en med onda avsikter. När ett problem registreras uppmanas du att bevisa att du inte är en robot när du slutför vissa uppgifter. Till exempel när du skickar in ett formulär.

Informationen skickas direkt mellan din dator och Googles servrar i Europa och USA. Vi har därför ingen inverkan på omfattningen av de uppgifter som samlas in, eller vad de därefter används till.

Google reCAPTCHA är en tjänst som tillhandahålls av 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För mer information om omfattning, typ och vidare bearbetning av data och information om hur du skyddar din sekretess, se Googles sekretesspolicy ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) och villkor för tjänsten ( https://www.google.com/policies/terms/ ).

 

3. INFORMATIONSMEDDELANDE FÖR EVENTUELLA KUNDER

Enligt artikel 13 förordning (EU) 2016/679 ("GDPR")

3.1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Distrelec Manchester Ltd. är registrerat på adress St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien och är ansvarigt för dina personuppgifter (" personuppgiftsansvarig").

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på e-postadress order@elfa.se eller via budfirma till adress: St. Peter's Square 2, 7th Floor, Manchester, M2 3AA, Storbritannien.

3.2 DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM DATAHANTERING

I förordningen GDPR definieras personuppgifter som: " Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, " ("data").

Personuppgiftsansvarig kan hantera följande data som du har lämnat vid registrering i webbutiken (”Elfa Distrelecs webbutik”):

(i) titel, förnamn, efternamn, e-postadress

(ii) adress

(iii) arbetsroll och information om det företag du arbetar för (om det är tillämpligt)

(iv) kontaktinformation (t.ex. telefon, mobil eller faxnummer)

(v) bransch

(vi) annan information som kan krävas eller frivilligt anges i samband med registrering i Elfa Distrelecs webbutik.

Att registrera de data som anges ovan är frivilligt, men om du:

• inte vill registrera de uppgifter som listas under punkt (i) till (iv) ovan kan personuppgiftsansvarig inte tillåta att du registrerar ett konto i Elfa Distrelecs webbutik

• inte vill ange data som listas under punkt (v) ovan kan personuppgiftsansvarig inte kontakta dig via telefon (eller fax) om du behöver hjälp i samband med en begäran från dig

• inte vill ange data som listas under punkt (vi), kan personuppgiftsansvarig inte ge dig nyheter och uppdateringar som är relevanta för den bransch du är intresserad av, erbjudanden som gäller ett specifikt område eller ge dig specifika tjänster som du kan ha efterfrågat eller behöver.

I alla händelser förbinder sig personuppgiftsansvarig att säkerställa att den information som samlas in och används lämpar sig för dessa ändamål och att den inte utgör intrång i ditt privatliv.

3.3 SYFTEN MED HANTERINGEN OCH RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDER

a. Hantering av din begäran

Personuppgiftsansvarig använder de data som listas under punkt 3.2 ovan för att hantera eventuella frågor från dig vid registrering i Elfa Distrelecs webbutik eller när du använder de tjänster, funktioner och verktyg som erbjuds där. Till exempel kan dina data hanteras för att ge dig (i) tillgång till Elfa Distrelecs webbutik, (ii) möjlighet att köpa de varor och tjänster som erbjuds där (eller för att göra en beställning) och (iii) den hjälp och support du kan behöva i samband med registrering i eller användning av Elfa Distrelecs webbutik.

Den rättsliga grunden för att hantera dina data är att fullgöra ett avtal där du är den ena parten, eller för att uppfylla en begäran från dig som gjorts innan avtalet ingicks.

Du bör även känna till att om du gör en beställning eller väljer att köpa produkter eller tjänster genom Elfa Distrelecs webbutik ingår du ett avtal med säljaren som är den lokala juridiska person som representerar Elfa Distrelec och som i huvudsak hanterar dina data för att hantera din beställning och förse dig med de produkter eller tjänster du köper. Du får även ett informationsmeddelande i kassan i enlighet med artikel 14 i GDPR innan du gör din beställning.

b. Juridisk skyldighet

I förekommande fall hanterar personuppgiftsansvarig dina data för att uppfylla juridiska skyldigheter som hänger samman med din registrering i Elfa Distrelecs webbutik samt för de åtgärder som krävs för att hantera din begäran.

Att lämna data för detta ändamål är obligatoriskt.

c. Skicka meddelanden som gäller kundnöjdhet

Om du gör en beställning eller genomför specifika åtgärder i Elfa Distrelecs webbutik kan personuppgiftsansvarig hantera dina data för att skicka meddelanden till dig som gäller kundnöjdhet i fråga om de tjänster som Elfa Distrelecs webbutik försett dig med, om du skulle rekommendera Elfa Distrelec till vänner och kollegor och, rent generellt, om du vill dela din upplevelse med oss. Det hjälper personuppgiftsansvarig att öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

Då kan personuppgiftsansvarig hantera dina data enligt principerna i GDPR, baserat på det legitima intresse personuppgiftsansvarig har.

Du har dock rätt att när som helst och utan kostnad invända mot sådan kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i varje meddelanden om kundnöjdhet som du tar emot. Om du utnyttjar denna möjlighet kan inte personuppgiftsansvarig skicka dig fler liknande meddelanden om kundnöjdhet i framtiden.

d. Marknadsföring

Personuppgiftsansvarig kan hantera data som listas under avsnitt 3.2 ovan för att: (i) skicka marknadsförings- och kampanjmaterial till dig som gäller produkter eller tjänster som finns tillgängliga i Elfa Distrelecs webbutik, antingen från personuppgiftsansvarig eller annan juridisk person (oavsett om det gäller medlemmar i den grupp där personuppgiftsansvarig ingår eller inte) som liknar sådana du köpt, beställt eller visat intresse för, (ii) bjuda in dig till olika satsningar som finns tillgängliga i Elfa Distrelecs webbutik, exempelvis marknadsföringskampanjer, lojalitetsprogram eller event och satsningar som organiseras av personuppgiftsansvarig, dess partners eller annan juridisk person som är medlem i den grupp där personuppgiftsansvarig ingår, (iii) bjuda in dig att testa nya funktioner eller verktyg Elfa Distrelecs webbutik, (iv) skicka påminnelser till dig om du inte kompletterat åtgärder på plattformen, (v) be dig om återkoppling och bjuda in dig att delta i undersökningar (även om de inte är specifikt relaterade till dina inköp eller beställningar).

För att personuppgiftsansvarig ska kunna erbjuda dig tjänster och produkter som du kan ha intresse av eller ge dig möjlighet att delta i satsningar som du kan ha intresse av kan personuppgiftsansvarig behöva använda de preferenser som du angav när du registrerade dig i Elfa Distrelecs webbutik genom att använda de funktioner som finns tillgängliga där eller genom att välja att köpa vissa produkter i stället för andra. Detta påverkar dock inte dina rättigheter och friheter som registrerad person eftersom du alltid har tillgång till alla produkter och tjänster som finns tillgängliga i Elfa Distrelecs webbutik och fritt kan välja vilka produkter eller tjänster du vill köpa eller beställa utan begränsningar baserade på den registrerade personens preferenser.

Detta (dvs. utskick av sådana marknadsföringsmedddelanden som listas i detta avsnitt) kan endast genomföras av personuppgiftsansvarig förutsatt att du tidigare gett ditt medgivande, då detta utgör den juridiska grunden för hanteringen.

I detta sammanhang kan du när som helst och utan kostnad återta ditt tidigare medgivande gällande hantering av dina uppgifter. Om du väljer att återta ditt medgivande kan du antingen klicka på den länk som finns längst ned i allt marknadsföringsmaterial du får, eller genom att kontakta personuppgiftsansvarig via de kontaktuppgifter du hittar nedan. Då kan inte personuppgiftsansvarig skicka fler marknadsförings- och annonsmeddelanden till dig av detta slag i framtiden.

e. Statistisk analys (dvs. affärsrapport på gruppnivå)

Personuppgiftsansvarig kan genomföra statistiska analyser av inköp, beställningar och andra säljaktiviteter som genomförs via Elfa Distrelecs webbutik eller på annan plats.

Då lagras informationen vanligtvis anonymt och hanteras i sammanslagen form. Det innebär att de nämnda aktiviteterna inte får involverar hantering av dina uppgifter i någon form som hänvisar till dig som identifierbar individ.

Om dina uppgifter hanteras ska det finnas säkerhetsåtgärder på plats (till exempel genom pseudonymisering) och relevant hantering genomföras av personuppgiftsansvarig baserat på legitima intressen.

3.4 UTLÄMNANDE AV DATA TILL TREDJE PART INOM EU

Personuppgiftsansvarig kan lämna ut dina data till tredje part som förser personuppgiftsansvarig med nödvändiga tjänster eller funktioner för att uppfylla din begäran eller i samband med hantering av aktiviteter som är relevanta för de syften som angivits ovan.

Dina data kan lämnas ut till organisationer som ger support till personuppgiftsansvarig i fråga om underhåll och hantering av Elfa Distrelecs webbutik, för att skapa, utveckla och implementera funktioner och verktyg på plattformen eller för att förse personuppgiftsansvarig med tjänster som hänger samman med sagda aktiviteter, inklusive leverantörer av IT-tjänster, marknadsförings- och annonseringsagenturer eller externa konsulter.

De nämnda tredje parterna ska hantera dina data som personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig uppdaterar förteckningen över personuppgiftsbiträden och du kan få tillgång till förteckningen om du kontaktar personuppgiftsansvarig på e-postadressen nedan.

Personuppgiftsansvarig kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part om utlämnandet är en juridisk skyldighet, till offentliga myndigheter eller andra rättssubjekt bland medlemmarna i gruppen som etablerats inom det europeiska samarbetsområdet och i synnerhet till det företag i gruppen som du ingår ett avtalsförhållande med (för försäljning eller leverans) eller till dem som hanterar leverans av tjänster eller produkter som du beställt eller köpt.

Personuppgiftsansvarig har inte för avsikt att offentliggöra dina data.

3.5 ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREJDE LÄNDER

Utöver detta kan, för de syften som beskrivits ovan, dina data överföras till andra juridiska personer som är en del av den företagsgrupp där personuppgiftsansvarig ingår (dvs. det företag i gruppen som du ingår ett avtalsförhållande med om du gör en beställning, till de företag i gruppen som utför IT-support eller tjänster, eller till dem som erbjuder tjänster som är nödvändiga eller relevanta för leverans av de produkter eller tjänster som du köpt) eller till tredjepartsföretag som är etablerade i länder utanför det europeiska samarbetsområdet, som erbjuder tjänster som är relevanta för den datahantering som genomförs av personuppgiftsansvarig.

Den nämnda överföringen ska, i vilket fall som helst, endast genomföras om de krav som ställs i förordningen är uppfyllda. Från fall till fall kan överföringen ske efter ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, efter att en standard för kontraktsvillkor antagits eller andra lämpliga skyddsåtgärder i förordningen införts.

Du kan begära information om vilka länder utanför det europeiska samarbetsområdet som dina personuppgifter överförts till genom att kontakta personuppgiftsansvarig på e-postadressen ovan.

3.6 TILLÄMPLIG LAGRINGSPERIOD

I princip har personuppgiftsansvarig åtagit sig att säkerställa att dina data endast hanteras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 3.3 ovan.

Här kan du hitta specifik information om lagringsperioden för varje syfte inom hanteringen:

a) För att uppfylla din begäran hanteras dina data så länge som du är registrerad i Elfa Distrelecs webbutik, tills du avregistrerar dig och raderar det konto du skapade, därefter lagras dina data i 24 månader efter att du raderat ditt konto för att uppfylla juridiska åtaganden eller för att upprätthålla personuppgiftsansvarigs rättigheter i domstol.

b) Dina data hanteras och lagras enbart i syfte att uppfylla juridiska åtaganden under den tids som krävs för att uppfylla nämnda juridiska åtaganden.

c) Dina data hanteras för att skicka meddelanden om kundnöjdhet till dig, men enbart under den tid som krävs för att be dig om feedback angående en beställning du gjort eller specifika åtgärder som du genomfört i Elfa Distrelecs webbutik (vanligtvis skickas sådana meddelanden inte senare än en månad efter att beställningen eller åtgärden i fråga gjorts i Elfa Distrelecs webbutik). När ett meddelande om kundnöjdhet skickas i samband med en beställning du gjort eller en specifik åtgärd du genomfört får du inga fler meddelanden av denna typ om den nämnda beställningen eller åtgärden, dock kan nya meddelanden om kundnöjdhet skickas till dig om du gör en ny beställning eller genomför andra liknande åtgärder i Elfa Distrelecs webbutik. Om du inte vill ta emot den här typen av meddelande kan du, när som helst och utan kostnad invända mot sådan kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i varje meddelanden om kundnöjdhet som du tar emot. Då kan inte personuppgiftsansvarig hantera dina data för detta ändamål i framtiden.

d) För marknadsföringsändamål som listas under avsnitt 3.3 (d) ovan, förutsatt att du tidigare gett ditt medgivande, hanteras dina data så länge som du är registrerad i Elfa Distrelecs webbutik (tills du avregistrerar dig och raderar det konto du skapade) därefter lagras dina data i 24 månader. För att kunna skicka kampanjmeddelanden eller inbjudningar till dig som du kan ha intresse av tar personuppgiftsansvarig hänsyn till de preferenser du haft under de föregående 12 månaderna. Detta sker utan förbehåll för dig att när som helst utnyttja din rätt att invända mot att få direktmarknadsföring, meddelanden och inbjudningar som du kan ha intresse av och att återta det medgivande du tidigare gett.

e) För statistisk analys, om information som hanteras i samband med detta kan definieras som personuppgifter kommer dina data endast att hanteras under den tid som krävs för att uppfylla tidigare nämnda syfte. I princip har personuppgiftsansvarig åtagit sig att anonymisera data (eller åtminstone pseudonymisera eller använda liknande, lämpliga säkerhetsåtgärder) och att i förekommande fall enbart hantera sammanslagen information. I vilket fall innehåller rapporterna enbart anonymiserad information. Ingen tidsbegränsning gäller för rapporter som enbart innehåller anonymiserad information.

3.7 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON

Under hela den tid personuppgiftsansvarig innehar och behandlar dina personuppgifter har du som registrerad person följande rättigheter:

Rätt till åtkomst – du har rätt att få bekräftelse på om dina data hanteras eller inte, och om så är fallet, rätt att få tillgång till dina data och all information om den nämnda hanteringen.

Rätt till rättelse – du har rätt att utan oskäligt dröjsmål rätta de uppgifter vi har om dig om de är oriktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering – förutsatt att de villkor som ställs i GDPR uppfylls har du rätt att be om att de data vi har om dig raderas från våra register.

Rätt till begränsning av behandling – när vissa villkor gäller har du rätt begära att personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av dina data.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få de data vi har om dig överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända – du kan när som helst utöva din rätt att invända mot hanteringen av dina data för de syften som baseras på personuppgiftsansvarigs legitima intressen, inklusive profilering, om inte personuppgiftsansvarig kan uppvisa övertygande juridiska grunder för hantering som åsidosätter den registrerade personens intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, utövande eller försvar av juridiska krav.

Rätt att återta medgivande– du kan återta ditt tidigare medgivande gällande hantering av dina data, förutsatt att återtagandet inte påverkar den lagenliga hanteringen enligt ditt medgivande före återtagandet.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet – i den händelse att personuppgiftsansvarig vägrar att tillmötesgå din begäran att utöva dina rättigheter enligt GDPR kommer vi att ge dig en motivering till varför. I förekommande fall har du rätt att framföra klagomål som beskrivs i avsnittet nedan.

3.8 KLAGOMÅL

Om du vill framföra ett klagomål mot hur dina data behandlas av personuppgiftsansvarig eller hur ditt ärende har hanterats har du rätt att inlämna klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet.

* * *

 

4. INFORMATION TILL KUNDER

enligt artikel 14 förordning (EU) 2016/679 (”förordningen” eller ”GDPR”)

4.1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Elfa Distrelec AB , med säte i Elektronikhöjden 14, SE-17580 Järfälla är genom sitt juridiska ombud, personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter(”personuppgiftsansvarig”).

4.2 DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM DATABEHANDLING

I GDPR definieras personuppgifter som: " Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, " ("Data").

Personuppgiftsansvarig hanterar följande data som samlats in för att förse dig med de varor eller tjänster som du beställt eller köpt via Elfa Distrelecs webbutik och i samband med kundvårdsaktiviteter:

(i) titel, förnamn, efternamn

(ii) e-postadress

(iii) adress

(iv) kreditkortsinformation eller information som gäller de betalningsmetoder du använt i kassan

(v) kontaktinformation (t.ex. telefon, mobil eller faxnummer)

(vi) arbetsroll och information om det företag du arbetar för (om det är tillämpligt)

(vii) bransch

(viii) andra data som du frivilligt lämnar till personuppgiftsansvarig i samband med en beställning eller ett inköp du gjort, inklusive aktiviteter som hänger samband med detta för att förse dig med den produkt eller tjänst du köpt eller beställt.

Att registrera de data som anges ovan är frivilligt, men om du:

• inte vill registrera de uppgifter som listas under punkt (i) till (iv) ovan kan inte personuppgiftsansvarig följa upp en beställning du skickat eller leverera de produkter och tjänster som du är intresserad av eller köpt eller beställt

• inte vill registrera de uppgifter som listas under punkt (v) ovan kan inte personuppgiftsansvarig kontakta dig via telefon (eller fax) om du behöver hjälp i samband med en beställning eller ett köp, förse dig med kundvårdsaktiviteter eller rent generellt förse dig med tjänster eller meddelanden som du kan vara intresserad av

• inte vill registrera de uppgifter som listas under punkt (viii) kan inte personuppgiftsansvarig leverera specifika tjänster som du kan ha efterfrågat eller behöver.

I alla händelser förbinder sig den som är personuppgiftsansvarig att säkerställa att den information som samlas in och används är den som lämpar sig för dessa ändamål och att den inte utgör intrång i ditt privatliv.

4.3 KÄLLA TILL PERSONUPPGIFTER

Större delen av dina uppgifter har samlats in av Distrelec Manchester Ltd., med adressen 7th Floor, 2 St Peter’s Square, Manchester, M2 3AA, Storbritannien, när du skapade ett konto eller registrerade dig i Elfa Distrelecs webbutik.

Ovan nämnda uppgifter får personuppgiftsansvarig tillgång till när du gör en beställning som gäller produkter eller tjänster som säljs av personuppgiftsansvarig via Elfa Distrelecs webbutik eller rent allmänt för ändamål där personuppgiftsansvarig hantera avtalsförhållanden och relevanta leveranser.

Andra uppgifter (exempelvis den kreditkortsinformation du använde vid betalning) som krävs för att du ska kunna göra en beställning samlas in direkt från dig i kassan.

4.4 SYFTEN MED HANTERINGEN OCH RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDER

a. Hantering av din begäran (uppföljning av dina beställningar) och hantering av avtalsförhållande

Personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter som listas under avsnitt 4.2 ovan för att följa upp din begäran och hantera det relevanta avtalsförhållandet med dig. Dina uppgifter kan hanteras i samband med aktiviteter som krävs eller hänger samman med kundengagemang och administration, hantering av beställningar, leverans av produkter och tjänster som du beställt, utfärdande av fakturor, efterförsäljning, teknisk support eller kundvårdsaktiviteter i allmänhet etc.

Den rättsliga grunden för att hantera dina uppgifter är att fullgöra ett avtal där du är den ena parten, eller för att uppfylla en begäran från dig som gjorts innan avtalet ingicks.

b. Juridisk skyldighet

I förekommande fall hanterar personuppgiftsansvarig dina uppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter som hänger samman med hantering av avtalet med dig samt för de åtgärder som krävs för att hantera din begäran.

Att lämna data för detta ändamål är obligatoriskt.

c. Meddelanden om kundnöjdhet

Om du köper produkter eller tjänster via Elfa Distrelecs webbutik, telefon eller e-post kan personuppgiftsansvarig hantera dina uppgifter för att skicka meddelanden till dig för att undersöka hur nöjd du är med en viss beställning, ett visst inköp eller de specifika produkter och tjänster som du beställt eller köpt och dina åsikter om köpupplevelsen. Det hjälper personuppgiftsansvarig att öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

Då kan personuppgiftsansvarig hantera dina data enligt principerna i GDPR, baserat på det legitima intresse personuppgiftsansvarig har.

Du har dock rätt att när som helst och utan kostnad invända mot sådan kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i varje meddelanden om kundnöjdhet som du tar emot. Om du utnyttjar denna möjlighet kan inte personuppgiftsansvarig skicka dig fler liknande meddelanden om kundnöjdhet i samband med ett specifikt inköp eller beställning i framtiden.

d. Statistisk analys (dvs. affärsrapport på gruppnivå)

Personuppgiftsansvarig kan genomföra statistiska analyser av inköp, beställningar och andra säljaktiviteter som genomförs av personuppgiftsansvarig.

Då lagras informationen vanligtvis anonymt och hanteras i sammanslagen form. Det innebär att de nämnda aktiviteterna inte får involverar hantering av dina uppgifter i någon form som hänvisar till dig som identifierbar individ.

Om dina uppgifter hanteras ska det finnas säkerhetsåtgärder på plats (till exempel genom pseudonymisering) och relevant hantering genomföras av personuppgiftsansvarig baserat på legitima intressen.

4.5 UTLÄMNANDE AV DATA TILL TREDJE PART INOM EU

Personuppgiftsansvarig kan lämna ut dina data till tredje part som förser personuppgiftsansvarig med nödvändiga tjänster eller funktioner för att uppfylla din begäran eller i samband med hantering av aktiviteter som är relevanta för de syften som angivits ovan.

Dina uppgifter kan även lämnas ut till organisation som ger personuppgiftsansvarig support vid hanteringen av avtal med dig, leverans av produkter och tjänster du beställt, utfärda relevanta fakturor eller som förser personuppgiftsansvarig med tjänster i samband med tidigare nämnda aktiviteter, inklusive leverantörer av IT-tjänster eller externa konsulter. I övrigt kan dina uppgifter i fråga om att skicka meddelanden om kundnöjdhet i fråga om ett visst inköp eller beställning du gjort lämnas ut till andra juridiska personer inom den grupp som hanterar detta på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

De nämnda tredje parterna ska hantera dina data som personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig uppdaterar förteckningen med personuppgiftsbiträden och du kan få tillgång till förteckningen om du kontaktar personuppgiftsansvarig på e-postadressen ovan.

Personuppgiftsansvarig kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part om utlämnandet är en juridisk skyldighet, till offentliga myndigheter eller andra juridiska personer bland medlemmarna i gruppen som etablerats inom det europeiska samarbetsområdet (i synnerhet till de företag i gruppen som hanterar leverans av tjänster eller produkter som du beställt eller köpt), till banker som personuppgiftsansvarig använder för betalningar eller andra finansinstitut.

Personuppgiftsansvarig har inte för avsikt att offentliggöra dina data.

4.6 ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREJDE LÄNDER

Utöver detta kan dina uppgifter överföras till andra juridiska personer som är en del av den företagsgrupp där personuppgiftsansvarig ingår ( dvs. det företag i gruppen som utför IT-support eller tjänster eller till dem som erbjuder tjänster som är nödvändiga eller relevanta för leverans av de produkter eller tjänster som du köpt) eller till tredjepartsföretag som är etablerade i länder utanför det europeiska samarbetsområdet, som erbjuder tjänster som är relevanta för den datahantering som genomförs av personuppgiftsansvarig.

Den nämnda överföringen ska, i vilket fall som helst, endast genomföras om de krav som ställs i förordningen är uppfyllda. Från fall till fall kan överföringen ske efter ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, efter att en standard för kontraktsvillkor antagits eller andra lämpliga skyddsåtgärder i förordningen införts.

Du kan begära information om vilka länder dina personuppgifter överförts till genom att kontakta personuppgiftsansvarig på e-postadressen ovan.

4.7 TILLÄMPLIG LAGRINGSPERIOD

I princip har personuppgiftsansvarig åtagit sig att säkerställa att dina data endast hanteras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 4.4 ovan.

Här kan du hitta specifik information om lagringsperioden från personuppgiftsansvarig för varje syfte inom hanteringen:

a) För att uppfylla din begäran hanteras dina uppgifter så länge som ett avtalsförhållande existerar mellan dig och personuppgiftsansvarig, det vill säga tills betalningen till personuppgiftsansvarig för de produkter och tjänster som köpts och levererats har genomförts och det inte längre finns någon återstående skuldpost, därefter lagras dina uppgifter, antingen under en period om 11 år för att uppfylla juridiska åtaganden eller för att upprätthålla personuppgiftsansvarigs rättigheter i domstol.

b) Dina data hanteras och lagras enbart i syfte att uppfylla juridiska åtaganden under den tids som krävs för att uppfylla nämnda juridiska åtaganden.

c) För att skicka meddelanden om kundnöjdhet till dig, men enbart under den tid som krävs för att be dig om feedback angående en beställning eller ett köp du genomfört, de specifika produkter eller tjänster du beställt eller köpt (vanligtvis skickas sådana meddelanden inte senare än en månad efter din senaste beställning eller köp). När ett meddelande om kundnöjdhet skickats till dig i samband med en viss beställning du gjort, ett köp eller om de produkter och tjänster du köpt eller beställt får du inga fler meddelanden angående just det specifika köpet, beställningen, produkterna eller tjänsterna. Dock kan ett nytt meddelande om kundnöjdhet skickas om du gör en ny beställning eller köper andra produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot den här typen av meddelanden i samband med specifika inköp och beställningar eller vissa produkter och tjänster du beställt eller köpt kan du när som helst och utan kostnad invända mot sådan kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i varje meddelanden om kundnöjdhet som du tar emot. Då kan inte personuppgiftsansvarig hantera dina uppgifter för detta ändamål i framtiden.

d) För statistisk analys, om information som hanteras i samband med detta kan definieras som personuppgifter kommer dina data endast att hanteras under den tid som krävs för att uppfylla tidigare nämnda syfte. I princip har personuppgiftsansvarig åtagit sig att anonymisera data (eller åtminstone pseudonymisera eller använda liknande, lämpliga säkerhetsåtgärder) och att i förekommande fall enbart hantera sammanslagen information. I vilket fall innehåller rapporterna enbart anonymiserad information. Ingen tidsbegränsning gäller för rapporter som enbart innehåller anonymiserad information.

4.8 DINA DATA SOM REGISTRERAD PERSON

Under hela den tid personuppgiftsansvarig innehar och behandlar dina personuppgifter har du som registrerad person följande rättigheter:

Rätt till åtkomst – du har rätt att få bekräftelse på om dina data hanteras eller inte, och om så är fallet, rätt att få tillgång till dina data och all information om den nämnda hanteringen.

Rätt till rättelse – du har rätt att utan oskäligt dröjsmål rätta de uppgifter vi har om dig om de är oriktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering – förutsatt att de villkor som ställs i GDPR uppfylls har du rätt att be om att de data vi har om dig raderas från våra register.

Rätt till begränsning av behandling – när vissa villkor gäller har du rätt begära att personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av dina data.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få de data vi har om dig överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända – du kan när som helst utöva din rätt att invända mot hanteringen av dina data för de syften som baseras på personuppgiftsansvarigs legitima intressen, inklusive profilering, om inte personuppgiftsansvarig kan uppvisa övertygande juridiska grunder för hantering som åsidosätter den registrerade personens intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, utövande eller försvar av juridiska krav.

Rätt att återta medgivande – du kan återta ditt tidigare medgivande gällande hantering av dina data, förutsatt att återtagandet inte påverkar den lagenliga hanteringen enligt ditt medgivande före återtagandet.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet – i den händelse att personuppgiftsansvarig vägrar att tillmötesgå din begäran att utöva dina rättigheter enligt GDPR kommer vi att ge dig en motivering till varför. I förekommande fall har du rätt att framföra klagomål som beskrivs i avsnittet nedan.

4.9 KLAGOMÅL

Om du vill framföra ett klagomål mot hur dina data behandlas av personuppgiftsansvarig eller hur ditt ärende har hanterats har du rätt att inlämna klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet.